Информация

За повече информация за достъпа до услугите натиснете   тук  .

Системни изисквания

Изисквания към електронните документи:

  • Документите да са изготвени във формат текст (*.doc, *.docx, *.rtf, *.odt), електронна таблица (*.xls, *.xlsx, *.ods), Portable Document Format (*.pdf), изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif) и Microsoft Outlook/Outlook Express (*.eml);
  • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
  • Документи с препратки към други електронни адреси няма да бъдат разглеждани;
  • Сканираните документи трябва да бъдат черно-бели изображения с разделителна способност от 300 dpi (точки на инч).
  • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси;
  • Общият обем на заявлението и файловете не трябва да надхвърля 5 МБ. Обемът на всеки от прикачените файлове не трябва да надвишава 2,5 МБ.