Информация

За повече информация за достъпа до услугите натиснете   тук  .

Помощник за услуги

Помощник за услугите на Национален осигурителен институт

Заплащане на услуги

Заплащането на услуги на НОИ може да бъде извършено с банков превод по сметката на съответното звено на НОИ. За целта е необходимо да попълните вносна бележка за плащане към бюджета. За да видите информацията необходима за попълване на такава вносна бележка, моля изберете териториално поделение на НОИ, към което искате да извършите банков превод и услуга на НОИ:

Звено на НОИ:

Услуга:Издаване на осигурителна книжка

Заявлението за издаване на осигурителна книжка се подава в компетентна териториална дирекция на НОИ. Компетентността се определя в зависимост от вида на заявителя на услугата.

Заявителят на услугата е: